Γιατί Αγγλικά?

 • Για να επικοινωνείς με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
 • Για να είσαι σε θέση να σπουδάσεις σε άλλες χώρες
 • Για να έχεις πιθανότητες επαγγελματικής ανέλιξης καθώς είναι προαπαιτούμενο σχεδόν σε όλες τις δουλειές
 • Γιατί σχετίζονται άμεσα με τα ενδιαφέροντά σου είτε πρόκειται για μουσική και ταινίες είτε αθλητισμός και υπολογιστές
 • Γιατί είναι η γλώσσα της τεχνολογίας και των υπολογιστών
 • Γιατί συνεχίζει και είναι η γλώσσα του μέλλοντος!

Γιατί σε εμάς;

 • Έμπειροι Έλληνες και ξένοι καθηγητές απόφοιτοι πανεπιστημίου και κατόχοι Proficiency
 • Σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων
 • Δωρεάν διανομή βοηθητικών φυλλαδίων και επιπλέον ασκήσεων
 • Τακτικά διαγωνίσματα και συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή
 • Άνετο και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, με όλο το προσωπικό πρόθυμο να προσφέρει κάθε βοήθεια σε όλους τους μαθητές
 • Μεγάλη παράδοση επιτυχιών στις εξετάσεις για τα αναγνωρισμένα διπλώματα των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan
 • Προσιτά και ανταγωνιστικά δίδακτρα

Τμήματα διδασκαλίας

To pre A1 Starters αντιστοιχεί στο πρώτο από τα τρία επίπεδα των Cambridge English: Young Learners (YLE) tests, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά μικρής ηλικίας.

Μέσω αυτών των tests, τα παιδιά αποκτούν πρώτη επαφή με τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των Αγγλικών και αποκτούν αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Με το Pre A1 Starters, το παιδί σας θα πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα:

 • στην κατανόηση βασικού περιεχομένου στα Αγγλικά στο internet
 • στην εξοικείωση με βιβλία, τραγούδια, τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες στα Αγγλικά
 • στο να κάνει φίλους στο εξωτερικό.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: Pre A1
Τρόπος εξέτασης: Paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 3
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 45 λεπτά

To Α1 Movers (YLE Movers) αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα τρία επίπεδα των Cambridge English: Young Learners (YLE) tests, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά μικρής ηλικίας.

Πρόκειται για έναν θαυμάσιο τρόπο να βοηθήσετε τα παιδιά να εξελίξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στα Αγγλικά.

Τα tests αξιολογούν τις δεξιότητες του παιδιού στο listening, στο speaking, στο reading και στο writing.

Με το A1 Movers τα παιδιά μπορούν:

 • να κατανοούν βασικές οδηγίες και να συμμετέχουν σε απλές συζητήσεις
 • να κατανοούν βασικές ανακοινώσεις και πληροφορίες
 • να συμπληρώνουν φόρμες και να γράφουν σημειώσεις, όπως ώρα, ημερομηνία και τοποθεσία.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: A1
Τρόπος εξέτασης: Paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 3
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 1 ώρα

To Α2 Flyers (YLE Flyers) είναι το ανώτατο από τα τρία επίπεδα των Cambridge English: Young Learners (YLE) tests, που είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά μικρής ηλικίας.

Οι εξετάσεις αυτές δίνουν στα παιδιά μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά, σε βασικό επίπεδο.

Τα tests αξιολογούν τις δεξιότητες του παιδιού στο listening, στο speaking, στο reading και στο writing.

Με το A2 Flyers τα παιδιά μπορούν:

 • να κατανοούν απλά γραπτά Αγγλικά
 • να επικοινωνούν σε οικείες καταστάσεις
 • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικές προτάσεις και εκφράσεις
 • να αλληλεπιδρούν με ανθρώπους που μιλούν απλά και καθαρά Αγγλικά.

  Βασικά στοιχεία εξέτασης

  Επίπεδο CEFR: A2
  Τρόπος εξέτασης: Paper-based
  Εξεταστικές ενότητες: 3
  Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά

Το πιστοποιητικό A2 Key for Schools δείχνει ότι ένας σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιεί τον απλό, καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των αγγλικών.

Είναι το επόμενο βήμα μετά τα Πιστοποιητικά Cambridge English σχεδιασμένα για μικρούς μαθητές και ένας καλός τρόπος για τα μεγαλύτερα παιδιά να ξεκινήσουν την εκμάθηση Αγγλικών.

Οι εξετάσεις δίνουν στους μαθητές την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να προχωρήσουν στην απόκτηση και άλλων πιστοποιητικών Αγγλικών υψηλότερου επιπέδου, όπως το B1 Preliminary for Schools.

Το A2 Key for Schools είναι μια παραλλαγή του A2 Key, με το περιεχόμενο να είναι ειδικά προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Το πιστοποιητικό A2 Key for Schools αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του μπορεί να:

 • να κατανοεί και να χρησιμοποιεί βασικές προτάσεις και εκφράσεις
 • να κατανοεί τον απλό αγγλικό γραπτό λόγο
 • να συστήνεται και να απαντά σε βασικές ερωτήσεις για τον εαυτό του
 • να συνεννοείται σε βασικό επίπεδο με άτομα που μιλούν στα Αγγλικά.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: A2
Βαθμολογία scale: 120–139
Τρόπος εξέτασης: Computer ή paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 3
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες

Το πιστοποιητικό B1 Preliminary for Schools δείχνει ότι ένας σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει και να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας τα Αγγλικά στην καθημερινή γραπτή και προφορική επικοινωνία.

Στο ταξίδι της γλωσσικής εκμάθησης, αποτελεί το βήμα ανάμεσα στις εξετάσεις A2 Key for Schools και B2 First for Schools.

Το B1 Preliminary for Schools είναι μια παραλλαγή του B1 Preliminary, με το περιεχόμενο να είναι ειδικά προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών σχολικής ηλικίας.

Το πιστοποιητικό B1 Preliminary for Schools αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του μπορεί να:

 • διαβάζει απλά εγχειρίδια ή άρθρα περιοδικών στα Αγγλικά
 • γράφει επιστολές και email για καθημερινά θέματα
 • κατανοεί την πραγματική πληροφορία
 • εκφράζει το τι σκέφτεται ή αισθάνεται, γραπτά ή προφορικά.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: B1
Βαθμολογία scale: 140–159
Τρόπος εξέτασης: Computer ή paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 3
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά

To B2 First for Schools, προηγουμένως γνωστό  και ως B2 First for Schools, είναι ένα πιστοποιητικό ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Αποδεικνύει ότι οι κάτοχοί του μπορούν να χρησιμοποιούν τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των Αγγλικών για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς και τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν σε εξετάσεις για πιστοποιητικά ανώτερου επιπέδου, όπως είναι το C1 Advanced.

Οι κάτοχοι του B2 First for Schools μπορούν:

 • να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να εκφράζουν απόψεις και να παρουσιάζουν επιχειρήματα σε επίπεδο Β2
 • να γράφουν στα Αγγλικά με σαφήνεια και να επεξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφορετικών απόψεων
 • να παρακολουθούν με άνεση την επικαιρότητα
 • να γράφουν επιστολές, εκθέσεις, ιστορίες και άλλα είδη κειμένου.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: B2
Βαθμολογία scale: 160–190
Τρόπος εξέτασης: Computer ή paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 4
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 3 ώρες και 30 λεπτά

Περισσότεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και κυβερνητικοί φορείς σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό C1 Advanced ως απόδειξη της γνώσης γνώσης Αγγλικών υψηλού επιπέδου.

Η προετοιμασία για την εξέταση C1 Advanced βοηθά τους μαθητές να εξελίξουν τις δεξιότητές τους και να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο για τις σπουδές, την εργασία και τη διαμονή τους σε αγγλόφωνες χώρες.

Στο ταξίδι της γλωσσικής εκμάθησης, αποτελεί το βήμα ανάμεσα στις εξετάσεις B2 First και C2 Proficiecy.

Το πιστοποιητικό C1 Advanced αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του μπορεί να:

 • παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα ακαδημαϊκού επιπέδου
 • ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε επαγγελματικό επίπεδο
 • συμμετέχει με αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές συναντήσεις ή ακαδημαϊκά μαθήματα και σεμινάρια
 • χρησιμοποιεί με άνεση τα Αγγλικά στην καθημερινή του ζωή.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: C1
Βαθμολογία scale: 180–199
Τρόπος εξέτασης: Computer ή paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 4
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 4 ώρες

Το πιστοποιητικό C2 Proficiency αποδεικνύει ότι έχετε επιτύχει ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στα Αγγλικά. Δείχνει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με ευφράδεια και εκλεπτυσμένο στιλ, όπως ένας φυσικός ομιλητής.

Η προετοιμασία και η επιτυχία στις εξετάσεις αποδεικνύει ότι το υψηλό επίπεδο των Αγγλικών σας, σας επιτρέπει να σπουδάσετε σε ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή να εργαστείτε σε ανώτερες θέσεις.

Το πιστοποιητικό C2 Proficiency αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του μπορεί να:

 • παρακολουθήσετε απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα ανωτάτου επιπέδου, όπως μεταπτυχιακά και διδακτορικά
 • διαπραγματευτείτε και να πείσετε με αποτελεσματικό τρόπο σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, στο πλαίσιο διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • να κατανοείτε ουσιώδη νοήματα σύνθετων γραπτών κειμένων
 • συζητάτε για περίπλοκα ή ευαίσθητα ζητήματα
 • εκφράζεστε γραπτώς με σιγουριά για οποιοδήποτε θέμα.

Βασικά στοιχεία εξέτασης

Επίπεδο CEFR: C2
Βαθμολογία scale: 200–230
Τρόπος εξέτασης: Computer ή paper-based
Εξεταστικές ενότητες: 4
Διάρκεια εξέτασης: Περίπου 4 ώρες

Λειτουργούν τμήματα:

Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας ECCE, ECPE, M.S.U (MICHIGAN) FCE, CPE (CAMBRIDGΕ) ESB, NOCN καθώς και για IELTS και TOEIC. Προετοιμασία για όσους επιθυμούν την εισαγωγή τους στην αγγλική φιλολογία

Ιδιαίτερα Μαθήματα:

Αν ειδικοί λόγοι υποχρεώνουν τον σπουδαστή στην παρακολούθηση ιδιαίτερων μαθημάτων, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κολίτσα, μπορεί να προσφέρει εγγυημένα την καλύτερη λύση και σε αυτόν τον τομέα, με πτυχιούχους καθηγητές και αποτελεσματικά προγράμματα σπουδών.  Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της σχολής.

ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

error: Content is protected !!