Συχνές Ερωτήσεις

Answer all of your questions

Η ηλικία στην οποία το κάθε παιδί θα ξεκινήσει τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους, καθώς κάθε παιδί είναι μία ξεχωριστή περίπτωση. Ωστόσο, ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής μας, θέλουμε το παιδί μας να μάθει να χειρίζεται τη γλώσσα με ακρίβεια και ευχέρεια φυσικού ομιλητή. Για το λόγο αυτό, είναι καλό τα παιδιά να ξεκινούν σε μικρή ηλικία ώστε να μάθουν χρησιμοποιώντας τους ίδιους μηχανισμούς με τους οποίους έμαθαν τη μητρική τους γλώσσα. Σε αυτές τις ηλικίες, επίσης, μπορούν να αναπαράγουν τους ήχους μιας ξένης γλώσσας με ακρίβεια, καθώς ακόμη διαμορφώνονται οι αρθρωτικές συνήθειες. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να κάνουν τα πρώτα τους βήματα παίζοντας και διασκεδάζοντας, γιατί ο στόχος μας είναι να αγαπήσουν τη γλώσσα. Σημαντικός παράγοντας είναι επίσης και η σχολική ετοιμότητα και ωριμότητα του παιδιού. Γενικά, αν ένα παιδί έχει ολοκληρώσει ομαλά τον κύκλο του Νηπιαγωγείου, συνίσταται να ξεκινήσει ταυτόχρονα με την Α΄Δημοτικού στο τμήμα Pre-Junior ή εναλλακτικά να ενταχθεί στο τμήμα Junior στην Β΄ή Γ΄Δημοτικού το αργότερο.
Οι μαθητές συνήθως επιλέγουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας από την ηλικία των 9 -10 ετών . Οι εξετάσεις που μπορούν οι μαθητές να συμμετάσχουν είναι οι εξετάσεις που διοργανώνονται από την PALSO / Laas και συγκεκριμένα τα επίπεδα PreA1 (Beginners ) , A1 ( Elementary) , A2 ( Basic) . Μετά από αυτά τα επίπεδα οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν με τα ανώτερα πιστοποιητικά για τα επίπεδα Β1 , Β2 , C1 & C2.
Σήμερα, που όλοι οι εκπαιδευτικοί και εργασιακοί φορείς απαιτούν πιστοποίηση γνώσεων στην Αγγλική Γλώσσα, το Proficiency σας εξασφαλίζει: - ικανότητα χρήσης της Aγγλικής γλώσσας με ευχέρεια - πιστοποίηση της άριστης γνώσης της Aγγλικής γλώσσας - αναγνώριση και μοριοδότηση (70 μόρια) από τον ΑΣΕΠ
Εάν λάβουμε υπ’όψιν το γεγονός ότι ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης θεωρητικά είναι καλό να είναι κάτοχος ενός τουλάχιστον έγκυρου πιστοποιητικού ξένης γλώσσας τότε το επίπεδο Β2 ( «Lower» ) είναι η βάση . Άρα οι σπουδές τυπικά ολοκληρώνονται με τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση ενός τέτοιου πιστοποιητικού συνήθως στην ηλικία των 13-14 ετών περίπου .

Δεν βρήκες την απάντηση σου;

error: Content is protected !!